top of page

Dvasinių gėlių puokštė, tau

❤️ Nenusimink ir nenuleisk galvos, Dievas duoda sunkiausias kovas savo stipriausiems kariams.

❤️ Tu niekada nesi vienas, Dievas yra su tavimi.

❤️ Gyvenimas yra testas. Jeigu Dievas atsakė į tavo maldą, reiškia Jis didina ir augina tavo tikėjimą. Jeigu Jis atidėlioja, reiškia Jis didina ir augina tavo kantrybę. O jeigu neatsako, reiškia Jis yra paruošęs tau kažką geresnio, negu tu prašai.

❤️ Dievas nuties kelią ten, kur nėra kelio.

❤️ Nesvarbu su kuom tenka susidurti, žinok, kad Dievas tebėra visa ko kontrolėje.

❤️ Dievas niekada neleis skausmo be priežasties.

❤️ Dievo valia nenuves tavęs ten, kur Dievo malonė tavęs neapsaugos.

❤️ Dievas vis dar teberašo tavo istoriją, nustok bandęs atimti iš Jo rašiklį. Verčiau pasitikėk savo knygos Autoriumi.

❤️ Dievo planai tau, yra daug didesni ir gražesni už visus tavo nusivylimus.❤️ Jeigu randame mažai laiko Dievui, tai kaip galime sakyti, kad norime praleisti amžinybę su Juo? Suraskime daugiau laiko Jam, ir tebus tai pirmenybė mums, prieš visa kita.

❤️ Kasdien atgailauk ir melskis.

❤️ Išlik disciplinuotas (nenuodėmiauk).

❤️ Visada rinkis mąstyti, veikti ir kalbėti pozityviai, taip, kaip Dievas tai liepia. (Filip. 4:8).

❤️ Būk drąsus ir visada skubėk paklusti Dievo Žodžiui kuo greičiau.

❤️ ‘’Prašau jus, broliai, įsidėmėti tuos, kurie kelia susiskaldymus bei papiktinimus, prieštaraudami mokymui, kurio jūs išmokote. Venkite jų!’’ (Rom. 16:17).

❤️ Nuoširdžiai melskitės už tuos, kurie nežino ką daro. Rasi Dievas išgelbės juos nuo tamsos.

❤️Būkite palaiminti Dievo šviesoje!


/Jėzaus Šviesa/


80 peržiūrų

コメント


bottom of page