top of page

Dievui tu rūpi

Atiduokite visus savo rūpesčius Viešpačiui. Tai Jis yra Tas, kuris visokeriopai gali pasirūpinti žmogumi, nes mes nebuvome sukurti nešti naštų, dėl kurių šiandien tiek daug kenčia nuo depresijos ir nerimo.

Kasdien ieškokite Jėzaus, suprasdami, jog jūs nesate Dievo pozicijoje, kad galėtumėte patys viską pakelti. Ieškokite Jo kasdien savo keliuose, paimdami kiekvieną netyrą mintį į nelaisvę Kristaus klusnumui. Nusižeminkite iš aukšto ir nuleiskite savo pakeltus antakius. Užsidarykite savo kambarėlio duris ir eikite į vidinę vietą savyje, išpažindami Jam visus savo rūpesčius, nesėkmes ir bet kokį kartėlį. Nuo tos dienos, kasdien siekite, kad Jėzus suteiktų jums savo gailestingumo ramybę, kad būtumėte pripildytas Šventosios Dvasios aliejumi. Atnaujinkite savo mintis per Dievo Žodžio (Biblijos) skaitymą ir Jis vis daugiau jums atskleis savęs, kad labiau Jį pažinę, įgautumėte drąsos ir sustiprybės, ir šitaip galėtumėte nugalėti bet kokį nerimą ar rūpesčius, nes Jis sako, kad Jo jungas yra lengvas ir Jo našta yra šviesa. Šitaip ilsėsitės ant Dievo rankų ir bet koks nerimas ar depresija apeis jus lanku, nes pats Dievo artumas saugos jūs, jūsų mintis ir jūsų širdį.


"Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva“. - Jėzus

/Mt 11,28/


/Jėzaus Šviesa/


64 peržiūros

2 Comments


Unknown member
Dec 14, 2022

Žodžiai, kuriuos man būtent šiuo metu reikėjo išgirsti ❤️Amen

Like

Rasa Šaulienė
Rasa Šaulienė
Jul 21, 2022

Amen ❤

Like
bottom of page