top of page

Dievo Žodis apie tavo širdį

‘’Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė’’. (Pat. 4:23)PAAIŠKINIMAS

‘’Saugok su visu stropumu savo širdį…’’

Tai reiškia: saugok savo protą nuo tuštybės, supratimą nuo klaidos, valią nuo iškrypimų, sąžinę nuo kaltės, saugokis meilės piktiems dalykams, saugok savo širdį nuo minčių, skirtų tamsioms, blogoms ir piktoms temoms; Saugok savo širdį, kad ji nepatektų į priešo rankas, kad netaptų šėtono nuosavybe. Visu stropumu saugok ją, nes ji iš prigimties yra apgaulinga ir pilna klastos. Ją reikia visada atidžiai stebėti, visus jos įėjimus ir išėjimus, kad vidun nepatektų nieko žalingo ir laukan neišeitų nieko pikto.

Ji turi būti saugoma visomis priemonėmis, kokias tik galima taikyti arba sugalvoti: Pvz., atkirsti viską nuo savęs, kas tik veda širdį į nuodėmę, taipogi gyventi malda, Švento rašto skaitymu, klausymu, šventais apmąstymais, ir visų svarbiausia, kreipiantis į Kristų Jo malonės, kad ją pašventintų, apsaugotų ir išlaikytų.


‘’...nes iš jos teka gyvenimo versmė’’

Tai reiškia, kad jūsų širdis, tai jūsų gyvenimo sostas ir buveinė, nes iš jos kyla visi veiksmai ir gyvenimo pasirinkimai. Ji taipogi yra krėslas jūsų dvasinio gyvenimo, kurio principai užgimsta ir formuojasi joje. Jūsų širdyje vyksta dvasiniai ir gyvybiškai svarbūs veiksmai bei pasirinkimai, galintys padėti rasti kelią į amžinąjį gyvenimą. Kokia yra žmogaus širdis, tokia yra ir tokia išliks žmogaus būsena. Bet jei širdis bus atgaivinta ir pašventinta Dievo malonės, žmogus žemėje gyvens tikėjimo ir šventumo gyvenimą, o po to pereis į palaimų pilną amžinybę. Ir jei širdyje bus įdiegta Dievo tiesa, tai ir žmogaus veiksmai bus teisingi, jie kils iš teisingų principų ir bus nukreipti į teisingus tikslus, jie bus atliekami laikantis teisingų pažiūrų. Todėl visu stropumu reikia rūpintis savo širdimi, kas į ją įsileidžiama ir kuom ji maitinama, nes nuo jos daug kas priklauso, ir Dievas ją labai gerai žino, nes yra širdžių išieškotojas. Todėl maitinkitės ir penėkite savo širdis Dievo žodžiu, Jo paliepimais ir įsakymais ir Dievas palaimins jūsų širdį.


„Išlaikyk širdyje mano žodžius, laikykis mano įsakymų ir būsi gyvas’’. (Pat. 4:4).


/Jėzaus Šviesa/


63 peržiūros

コメント


bottom of page