top of page

Dievas kviečia tave atgailauti

ATGAILAUK! Atsiprašyk Jėzaus, ir nusigręžk nuo savo nuodėmės, čia pat ir dabar. Nebelauk nė vienos minutės! Dienos yra piktos, o priešas lyg riaumojantis liūtas, tyko ką praryti per visokias nuodėmes.

Žmogaus nuodėmė suėda ne tik patį žmogų, bet neretai, tai vienaip ar kitaip, skaudžiai paveikia ir šeimos narius bei artimuosius.. Nuodėmė gali privesti ne tik prie išardytų šeimų, sutraumuotų vaikų, bet netgi ir prie mirties... O ką jau kalbėti apie dvasinę mirtį ir Dievo teismą?

Imkimės blaivaus proto ir neleiskime nuodėmei mus svaiginti bei mums vadovauti.

Ne ji turi mums vadovauti ir ne jai turime vergauti. Ne kūnas mūsų šeimininkas, bet Dievo dvasia esanti mumyse, kuris yra mūsų Vadovas ir Jam vienam turime paklusti.Jeigu šią minutę nusprendei padėti nuodėmei tašką, tai savo širdyje ir nusistatyk, niekada daugiau gyvenime nei už ką prie jos nesugrįžti. Nes bandant stabdyti visą nuodėmiavimą, prasideda tikrasis išbandymas. Staiga, rodos, lyg tyčia, vis atsitinka aplinkybės, jog vėl sugrįžtum į tą pačią nuodėmę. Bet tai yra tyčia priešo sudiriguotos ir sudėliotos aplinkybės, kad pakišti mums ''masalą'' , kad ir vėl užkibtume ant tos pačios nuodėmės.

Todėl sutelkus visas jėgas ir su Dievo pagalba, stovėk ir laikykis iki galo. O jei vėl suklupai, skubėk atsiprašyti Dievo ir melsk pagalbos vėl atsikelt.

Mat priešo gundymai kartosis gerus keletą kartų, iki kol įrodysi, kad ta nuodėmė tau tikrai jau nebevadovauja. Tik tada priešas paliks tave ramybėje. Nes yra parašyta:


''...priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų''. (Jok. 4:7).


"Neapsirikite: „Blogos draugijos gadina gerus papročius!“ Pabuskite teisumui ir nenuodėmiaukite, nes kai kurie iš jūsų nepažįsta Dievo. Tai sakau jūsų gėdai". (1 Kor. 15:33-34).


"Kūno darbai aiškūs – tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jus, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais. Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems". (Galatams 5:19-26).


„Rūstaukite (ant savo nuodėmės) ir nenusidėkite“... Ir neduokite vietos velniui". (Efez. 4:26-27).


Skubėkite į maldą ir atgailą, brangieji, nes malda yra galinga, galinti padėti sulaikyti tamsą bei padėti kovai su nuodėme. Bėkite į tikėjimą ir nedvejokite Dievo veikimu jūsų gyvenime. Juk tai yra mūsų dvasiniai ginklai, galintys padėti pajudinti net pačius didžiausius kalnus iš vietos, kad pradėtų vykti pokyčiai mūsų dvasinėje kelionėje ir būtume pergalingi prieš mirties geluonį, t.y. prieš visa kas pikta.


Jei galite, melskitės kartu su kitais tikinčiaisiais, kasdien kelkitės su malda ir eikite miegoti su malda. Šaukitės Jėzaus, Jis vienintelis gali atsakyti ir padėti jums. Būkite palaiminti savo kelionėje. Amen.


/Jėzaus Šviesa/


71 peržiūra

Comments


bottom of page