top of page

Bažnyčia bėk!

Išeikite iš tokios aplinkos, kur yra daroma pikta. Bėkite iš pasaulio, kad gyventumėte! Kadangi tai liečia jūsų gyvenimą ir jūsų sielos išgelbėjimo svarbą, sakau - bėkite! Ir tai nėra priešinga Dievo žodžiui ir neprieštarauja Jėzaus įsivaizdavimams ar paliepimams. Tai liečia jūsų GYVENIMUS!

"Bėkite iš čia, jeigu norite gyventi!“

Ir aš jums sakau, bėkite nuo „evangelijos“, kuri sufokusuota tik į asmenybių pasiekimus ir materialinę gerovę.

Bėkite!!!


Bėkite nuo tų, kas naudoja Jėzaus vardą tik tam, kad gauti asmeninės naudos.

Bėkite!!!


Bėkite nuo tų, kas apvagia jūsų kišenes, prisidengdami Jėzaus vardu.

Bėkite!!!


Bėkite nuo „evangelijos“, kuri sufokusuota į savęs tobulinimą.

Bėkite!!!


Bėkite nuo bažnyčių, kurių centrinė figūra žmogus, o ne pašlovintas Kristus.

Bėkite!!!


Kristaus kūne bėk!

Sprukite!


Nelieskite nepadorių dalykų. Bėkite iš bažnyčių, kurios jums leidžia jaustis jaukiai, gyvenant nuodėmėse. Jeigu jūs ateinate į Dievo namus pastoviai darydamas nuodėmes savo gyvenime ir nepasmerkiate bei nedemaskuojate jų, tai tada žinokite, jog jūs sėdite su velniu už vieno stalo.


Bėkite tuojaus pat, iš ten!!! Nusisukite nuo to!!!


Bėkite nuo bedieviškų judėjimų ir nuo jų nesibaigiančių tuščių pranašavimų.


Mylima bažnyčia, bėkite, jeigu norite likti gyvi!!!


Bėkite nuo pamoklsininkų, kurie stovi už bažnyčios sakyklos ir pasakoja pasakas bei juokauja. Bėkite iš ten taip, kaip jūs dar niekada nebėgote savo gyvenime.

Saugokite savo sielas!

Bėkite! Sprukite iš ten, Jėzaus Kristaus vardu!


Amen.


/Pastorius Karteris Konlonas/


"...Kas gimęs iš Dievo, saugo save, ir piktasis jo nepaliečia."

(1Jn. 5,18 Biblija)


Dieve, lydėk mus savęs link ir duok atskirti kur gera, o kur bloga.

Perspėk, rodyk ir kalbėk mums. Neleisk mums paklysti, nes "..daug melagingų pranašų, pasklido po pasaulį. Jėzaus Kristaus vardu meldžiame, Amen ir Amen!


/Jėzaus Šviesa/


168 peržiūros

Comments


bottom of page