top of page

Būdami pasaulyje privalome išlikti budrūs

Bendraukime su savo dangiškuoju Tėvu, kad Viešpaties Dvasia vestų mus teisingais takais. Kad Dievo išmintis mus lydėtų visur kur tik einame, nes tik Kristuje yra visi išminties lobiai. Supraskime vieną dalyką, kad mūsų priešas yra pats Melo Tėvas. Paprastam žmogui prieš jį atstovėti yra neįmanoma, nes jis yra stipresnis už mus. Kitais žodžiais tariant, velnias yra pats melo profesionalas, ir už jį gudresnio, žmonių tarpe, nėra. Taip apgaus, kad liksi nesupratęs kas atsitiko.

Bet Dievas yra stipresnis už velnią ir išmintingesnis už jį, dėl to turime glaustis prie Dievo, studijuoti Šventąjį raštą, melstis ir vaikščioti dvasioje kasdien. Nes Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas (Mato 26:41).


Artėja dienų pabaiga ir Kristaus sugrįžimo metas. Bus didelis suspaudimo laikotarpis, kokio dar niekada nėra buvę. Greitu laiku tikintieji bus dar stipriau persekiojami, nes raštai mums aiškiai byloja: ''Tačiau visa tai – gimdymo skausmų pradžia. Tada jus atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite visų tautų nekenčiami dėl mano vardo. Daugelis pasipiktins, vieni kitus išdavinės ir vieni kitų nekęs. Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas“. (Mato 24:8-14).

Todėl skubiai raginu visus, dar labiau ir dar arčiau spaustis Dievo link.

Pamirškite apie betkoki nuodėmiavimą. Supykite ant nuodėmės ir padėkite jai tašką. Kai Kristus sugrįš, visi tie dalykai, visos nuodėmės, visi malonumų ir nuotykių ieškojimai greit pavirs į dulkes. Ir tada pats svarbiausias dalykas bus:

O ką aš padariau dėl Dievo? Žmonės nagus griaušis ir verks neapsakomom kančiom, kad nusigręžė nuo tiesos ir pamilo neteisumą.

Nesvarbu ką tau tai kainuotų, net jei tai kainuotų tavo gyvybę, atsisakyk savo nuodėmės. Nes Jėzus pasakė: ''Nes, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo sielą? Nes Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su savo angelais, ir tuomet Jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus''. (Mato 16:25-27)

Noriu paklausti, kai pamatote gražią moterį arba gražų vyriškį, nesvarbu kur, parduotuvės eilėje, gatvėje, darbe...kodėl juos pamatę tuoj pat kaip ir slapčiom pasitvarkote plaukus arba pasitaisote kaklaraištį, jog gražiai atrodytumėte prieš juos??? Ar tam, kad patiktumėte jiems? Nejaugi nežinome, kad mes atidavėme savo širdis Jėzui, ir ten daugiau nebegali būti vietos kažkam kitam, apart tavo vyro arba žmonos? Nustokime žaisti šiuos žaidimus...Tai labai rimta! Daugelis tai daro automatiškai, netgi nesusimąstę ir net nejausdami. Tad raginu pradėti sekti ir gaudyti kiekvieną savo poelgį ir savo mintį iki smulkmenų!!! Juk mes žinome, kad velnias visada apsireiškia patrauklioje akiai formoje. Ar tai per žmones, ar tai per pinigus, ar tai per televiziją, ar malonumus.... Juk šitaip jis mus apgauna, nes nori mūsų širdies.

Būkime budrūs!!! Šėtono vilkai visada slankioja aplinkui ir dirba..labai sunkiai pluša ir dirba savo šeimininkui..Tai ką jūs galvojate? kad vaikščiodami lyg po parką sugebėsime ištverti visus sunkumus ir visus suspaudimus kai šėtonas iš tikro pradės mus persekioti? Arba kaip jūs įsivaizduojate, kurioje barikadų pusėje atsirasit, kai po visą pasaulį pasklis didžiulė apgaulė tiems, kurie labiau pamėgo neteisumą ir melą negu tiesą?

Susiimkime, broliai ir seserys! Dievo vaikams reikia stiprių mokytojų ir pastorių esančių Dieve. Mūsų vaikams reikia atsakingų ir stiprių tėvų esančių Dieve! Mes ne tik turime savęs žiūrėti, bet ir savo vaikams padėti, kai jie irgi tuo tarpu yra apsupti vilkų kaip ir mes. Bet kaip mes galėsime kažkam kitam padėti, jeigu patys paliekame save atvirus priešo atakoms, ir leidžiamės jo valdomi arba užliūliuojami?...

Tikras tikėjimas tai nėra vienos dienos dalykas, kai nusprendei priimti Jėzu, atsiprašyti, ir tuom viskas pasibaigė. Ne! Tai kasdienis vaikščiojimas Dvasioje ir Tiesoje! Kiekviena laisva minutė, kiekvienas ištartas žodis, kiekvienas atliktas darbas turi priklausyti Jėzui! Toks yra tikrasis krikščioniškas gyvenimas. Jis mirė dėl mūsų, o mes gyvename dėl Jo!

Laikas prabusti iš gilaus miego, ir tęsti savo bėgimą, nebesigręžiojant į seną gyvenimo būdą bei senus įpročius, kurie veda pražūties link... Nustokime flirtuoti su nuodėme. Išsivalykim visas šiukšles iš savo vidinių kambarių. Pašvęskime savo širdis Jėzui ir tik Jam vienam tetarnaukim. Numirkime sau ir gyvenime nuo šiol tik dėl Jo. Prašykime, kad Dievas įvestų tvarką mumyse. Palenkime ausį Jo tiesoms pagaliau, ir nustokime maištauti. Grįžkite visi, kurie pamiršote Dievą!!!


Labai prašome, pabendrinkite ir pasidalinkite su kitais. Te šie žodžiai prabils kažkam, kas galbūt šiai dienai yra paklydęs ir ieško šviesos pasišviest savo takui.

Dievo palaimos jums.


/Jėzaus Šviesa/


160 peržiūrų

Comments


bottom of page