top of page

Ar tu tiesos vaikas?

Tiesa nemeluoja, ji - ištikima, ji išlaiko savo pažadus, ji neapgaudinėja, bet vykdo kas teisinga ir Dievo pagirtina. Tiesa paklusni tik tiesai, ji neapkenčia melo. Tiesa - išmintinga. Joje gimsta šviesa, ramybė ir dvasios džiaugsmas. Tiesa saugo ir išlaisvina. Ji skaistina ir nuplauna. Ji teikia tvirtą tikėjimą ir pasitikėjimą. Joje nebėra baimės. Ji visa laimina, visa ištveria ir visa apšviečia. Ji teisingai teisia ir visi jos sprendimai teisingi. Ji stato, o ne griauna. Ji pakelia, o ne gramzdina. Ji rodo kelią ir veda į saugumą. Tokie yra tiesos keliai ir visi, kurie joje išlieka. Tiesa visada laimi.


Poncijus Pilotas paklausė Jėzaus: ‘’kas yra tiesa?’’ (Jono 18:38), o Jėzus visiems atsako: ‘’Aš esu kelias, TIESA ir gyvenimas…’’. Dievo Žodis yra TIESA! (Jono 14:6), (Jono 17:17).

Todėl bėkime pas Jėzų Kristų, nes tik Jame ir su Juo tapsime tiesos vaikais, Dievo vaikais.

‘’Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo (Jėzaus) vardą…’’. (Jono 1:12).

Taigi vaikeliai, tetarpsta jūsų širdyse tiesa. Kasdien kvėpuokit, judėkit ir gyvenkit ja. Viešpats tebus pašlovintas jumyse, o jūs būkite palaiminti Kristuje. Amen.


/Jėzaus Šviesa/


Kiti krikščioniški straipsniai ir skaitiniai

34 peržiūros
bottom of page