top of page

Ar elgiesi išmintingai Dievo akyse?

KAS PASTEBI SAVO KLAIDAS IR ATGAILAUJA, TAS YRA IŠMINTINGAS. Dievas visada tokiam žmogui padės.

Atgailauti, tai atsiprašyti Jėzaus už savo kaltę maldoje, čia ir dabar, vos tik pagavai save nusidėjus. Ir nesvarbu, kur tu randiesi. Atgaila, tai atsiprašymas, nes Jėzui reikėjo kentėti už mūsų klaidas ir visus negerus darbus, kuriuos padarėme. Kadangi Jis kentėjo mūsų vietoje, todėl atsiprašyti turime būtent Jo - Jėzaus Kristaus.

Ir Jis išklausys mūsų maldą, mūsų atsiprašymą ir atgailą, ir atleis, jeigu tik stengsimės nebekartoti savo klaidų.


Apsivalykime savo širdis nuo nemeilės, pykčio, susierzinimo, netaikingumo, akiplėšiškumo, apkalbų, keiksmų, pasipiktinimo ir pastovių nusiskundimų dėl visko, kas mums nepatinka. Juk visa tai yra nuodėmingas gyvenimo būdas.

Atsiprašykime Jėzaus ir nusigręžkime nuo šių piktų darbų. Juk ką puoselėjame savo širdyse, iš to pasirodo, kieno esame vaikai. Mat mūsų darbai liudija, kam mes priklausome. Jei mūsų širdis pilna tamsos, tai ir mūsų darbai pikti. Tada mes nepriklausome Dievui. Tokių tėvas yra velnias.

Siekime naujo gyvenimo būdo, siekime naujo kelio - meilės kelio, atleidimo, nuolankumo, romumo, švelnumo, susivaldymo, švarios ir dorovingos kalbos, mylėkime tiesą ir jos patys laikykimės. Nusigręžkime nuo melo ir sukčiavimo ir eikime Dievo artumo link, bendraudami su Juo kasdien maldoje, ir dėkodami Jam, už Jo malones ir geradarystes.

Elkimės taip, kad Dievui būtų priimtini mūsų kasdieniai žodžiai, kasdieniai darbai, ir kad kasdienės mūsų mintys bei sumanymai būtų švarūs. Darykime viską Jo šlovei.

Švieskime Dievo šviesą, meilę, gerumą, tikėjimą ir išgelbėjimą per Jėzų Kristų paklydusiam pasauliui. Šitaip darydami, iš tiesų būsime Dievo vaikai.


Būkite palaiminti Jo meilėje, šviesoje ir tiesoje. Dievo ramybė tesaugo jus. Amen.


/Jėzaus Šviesa/


80 peržiūrų

Comments


bottom of page