top of page

Apsižvalgyk aplinkui, ką matai?

Žemėje ir vandenyje, Dievas viską sukūrė taip, kad žmogus prisimintų, jog jam yra reikalingas Dievas, ir kad be Dievo, jis neišgyvens šiame pasaulyje. Visa kūrinija yra sukurta taip, kad žmogus būtų pastūmėtas šauktis Dievo vardo, ieškoti Jo veido ir išlikti saugus tik per Dievo ranką. Jog žinotų ir prisimintų, kas yra tikrasis gelbėtojas ir Tėvas. Visa kūrinija ir visos situacijos mums byloja, primena, rodo ir pirštu baksnoja, kad va, ‘’tu žmogaus pirvalai artintis Dievo link, nes taip sutverta visa kūrinija, kitaip matysi tik tamsą, kuri anksčiau ar vėliau vistiek tave pasivys’’. Tad nedelskime, palikime visus kelius, kurie priešingi Dievui.Vietoj to, kad nirštume ir kariautume su savo artimu, dėl visokių nereikšmingų dalykų, nugręžkime savo pyktį ir nirtulį į tikrąjį priešą. Prisiminkime Dievo žodį ir Jo pamokymus. Prisiminkime, kur ir su kuom yra tikroji mūsų kova ir kaip ją reikia kovoti. Geriau išliekime visą savo energiją prieš tamsos jėgas, šaukdamiesi Dievo maldoje, negu plūsdami savo artimą. Juk ne prieš žmogų turime kariauti, bet prieš velnią ir antikristo dvasią, kuri atakuoja ne tik mus, bet ir atgręžia mūsų brolius prieš mus pačius ir prieš patį Viešpatį Dievą ir Jo tiesos kelius.


Mes dažnai pamirštame, kas yra mūsų tikrasis priešas, ir neretai, netgi kelis kartus per dieną tai pamirštame, ir turime sau vėl ir vėl tai priminti. Ir ne tik priminti, bet kaskart vėl bėgti pas Dievą ir šauktis Jo pagalbos tiek kartų, kiek pamiršome, jog ne su broliu turime kariauti.

Nesusivaldę ir eilinį kartą būdami velnio išprovokuoti, turime kristi ant kelių ir ant kelių kovoti savo kovas maldoje, prieš tamsos jėgas, kurios nori pasiglemžti mūsų sielas. Taip atrodo tikra dvasinė kova.

Tik būdami Dieve ir vaikščiodami Jo Dvasioje, mes nebūsime išjudinti, mes prisiminsime su kuom iš tikro reikia kovoti, ir Viešpaties ramybė ir pasitikėjimas Juo, išliks mumyse, visose situacijose.

Ačiū Dievui, kad Jis mums primena apie save, kad primena kas yra mūsų tikrasis priešas ir kaip reikia prieš jį atstovėti. Ačiū Dievui ir už suteiktus dvasinius ginklus, už stiprybę Jame, net kai esame silpni.

Jis palaiko mus, Jis geras ir gailestingas. Viešpats žino, kaip išgelbėti savuosius, tik apsižvalgykime ir visada prisiminkime, kad vienintelis atsakas į viską yra Dievas. Tik per Jį žmogus turi pergalę. Amen.


‘’Viešpats žino, kaip išgelbėti pamaldžiuosius nuo išbandymo ir kaip išlaikyti nedoruosius teismo dienai ir bausmei…’’. (II Petro 2:9).


‘’Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet galingi Dieve griauti tvirtoves. Jais mes nugalime samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, ir paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui…’’. (II Korint.).


Šlovė tebūnie mūsų Dievui ir Viešpačiui Jėzui Kristui, kuris neapleidžia tų, kurie Jo siekia visa širdimi, amen.


/Jėzaus Šviesa/41 peržiūra

コメント


bottom of page