top of page

Jėzaus Šviesa

Bible Text

Apie Mus

 Mūsų puslapyje, Jėzaus Šviesa, rasite Biblijos raštų aiškinimų ir krikščioniškų straipsnių apie tikėjimo tiesas: koks yra tikrasis tikėjimas Dievu? kas yra Jėzus Kristus? kas yra Dievas? Kas yra Šventoji Dvasia? kas yra tikroji Dievo bažnyčia? Rasite pamokslų, Biblijos įrodymų ir kt.

Mūsų Tikėjimas

 Mes tikime 66 Biblijos knygų kiekvieno žodžio neklaidingumu ir visų jų įkvėpimu iš Dievo. Biblijoje yra visiškai pakankamos tikėjimo bei mokymo taisyklės.

Mes tikime gyvuoju Biblijos Dievu.

Mes tikime, jog Jėzus Kristus kentėjo ir mirė už visą žmoniją, bet Jo auka veiksminga tik tiems žmonėms, kurie ja tiki.

Mes tikime Jėzaus Kristaus fiziniu prisikėlimu,

Jo įžengimu į dangų, bei asmeniniu ir fiziniu Kristaus sugrįžimu, kuris įvyks prieš įkuriant žemėje Tūkstantmetę karalystę.

Mes tikime, jog bet kuris nusidėjėlis yra visiškai išgelbėtas malone per tikėjimą į Jėzų Kristų. Dvasiniam atgimimui būtina atgaila ir tikėjimas į Viešpatį Jėzų Kristų. Na, o tikėjimas turi būti gyvas, nes tikėjimas be darbų yra negyvas, pasak apaštalą Jokūbą 2:14. Gyvas tikėjimas yra liudijamas gerais darbais, kurie yra atliekami Dieve. Todėl krikščionis per tikėjimą ir meilę Kristui yra Dvasios vedamas į tikėjimo darbus ir į Dievo valios vykdymą. Šlovė Dievui!

Rašykite emailą

Ačiū 

Contact
bottom of page