top of page

''Aš esu kelias,
tiesa ir gyvenimas,
niekas nenueis pas Tėvą 
kitaip, kaip tik per mane''

                   - Jono 14:6

Gaukite straipsnius email paštu

Ačiū, kad prenumeravote!

  • Telegram-Symbol
  • Facebook
  • YouTube kanalas
  • Facebook puslapis
60304112_1011281605742296_50171730476190
lips-with-finger-over-icons-download-free-png-and-vector-100437.png

''Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai,

kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama, – apie visa, kas dora ir šlovinga''.

(Filipiečiams 4:8)

Bible Text

Jėzaus Šviesa

Dievo Žodis yra mūsų dvasinis maistas.

Todėl skiriame šį puslapį tam,

 kad pamaitintume Dievo aveles.
''Petrai, ar myli mane labiau už šituos?

Jis atsakė: „Taip, Viešpatie,

Tu žinai, kad Tave myliu“.

Jėzus jam tarė:

„Pamaitink mano aveles''
(Jono 21:15)

“Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.”

- Jono 3:16

bottom of page